Emoties, de vijf B’s

We kennen vijf basisemoties. De welbekende vijf B’s. De B’s van Blij, Bang, Boos, Bedroefd en Beschaamd.

 

Alle emoties zijn terug te voeren op deze basisemoties. Ik heb geprobeerd, wie niet, om meer emoties aan het lijstje toe te voegen, maar kom elke keer uit bij deze basisemoties.

 

Van jongs af aan ontplooi je deze emoties. Leer je met deze emoties omgaan. Maar niet iedereen krijgt de kans deze belangrijke basisemoties op de juiste manier te ontwikkelen. Ze komen niet tot volledige ontplooiing. Oftewel hebben ze niet geleerd met deze emoties om te leren gaan.

 

Veel mensen hebben een van de basisemoties, bewust dan wel onbewust, gekozen als veilige basismodus. Dit sterk afhankelijk van de manier waarop je bent grootgebracht, in welke omgeving je bent opgegroeid, maar ook belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgehad. 

 

Deze veilige basisemotie is je overlevingsemotie.

 

Veel mensen hebben hier totaal geen notie van. Hebben totaal niet in de gaten dat ze continue terugvallen op hun basisemotie. Deze basisemotie was misschien vroeger functioneel, maar doordat de omstandigheden veranderen behoeft die emotie niet direct meer relevant te zijn. Sterker nog, kan zich tegen je keren.

 

Het teruggrijpen naar deze emotie, zonder dat jij je daar bewust van bent, kan dus voor jezelf, maar ook voor je omgeving belemmerend werken. Je overlevingsemotie heeft geen nut meer. Je emoties zijn uit balans en moeten weer een harmonisch geheel worden. Dat kan alleen als je het zelf in de gaten hebt of anderen wijzen je daarop. Dat betekent hard werken dus, want iets dat je je een heel leven eigen hebt gemaakt moet je nu loslaten.

 

Emotionele Intelligentie
We spreken van emotionele intelligentie als we het vermogen hebben om:
Ons zelf te motiveren en door te zetten als het tegenzit
Onze impulsen te beheersen en beloningen uit te stellen
Onze eigen stemmingen te reguleren en te voorkomen dat ontreddering je denkvermogen overmeestert
Empathie en hoop te koesteren

 

Vier aspecten van Emotionele Intelligentie
Signaleren en voelen
Accepteren wat je voelt
Bewust handelen vanuit gevoelens
Empathie: afstemmen op gevoelens van de ander

 

Bron: Verhalenencollums

 

Heb jij behoefte om je te ontwikkelen op het gebied van jouw emoties, schrijf je dan in voor een gratis intakegesprek. In dit intakegesprek onderzoeken we samen wat jouw coachvraag is voor dit coachtraject. Tevens is dit gesprek ook bedoeld om te kijken of er wederzijds een goed gevoel is voor onze samenwerking. 

 

Foto en tekening gemaakt door Patricia Balrak

 

    Formulier Intake