Balans kleuren test

SKU: 2020-01 Category:

Description

  • 1: Kosten voor alleen de Balans Kleuren Test €75,-
  • 2: Balans Kleuren Test met één duidingssessie €150,-
  • 3: Balans Kleuren Test met één duidingssessie uit te breiden met twee verdiepingssessies €200,-
  • 4: Balans Kleuren Test met één duidingssessie uit te breiden met drie verdiepingssessies €275,-

Additional information

BKT

Enkel Balans kleuren test, Balans kleuren test met één duidingssessie., Balans kleuren test met één duidingssessie & twee verdiepingssessies., Balans kleuren test met één duidingssessie & drie verdiepingssessies.

×
Cart

Cart