Teleurstelling

is een gemoedstoestand die men voelt wanneer aan een bepaalde verwachting niet wordt voldaan. Ook wanneer er geen sprake van een verwachting is maar slechts van hoop, kan men teleurgesteld worden.

 

Over het algemeen komt men deze emotie snel te boven in de verwachting dat het beoogde doel alsnog bereikt zal worden, of door de realisering dat het toch niet zo belangrijk was. Indien het teleurgestelde gevoel aanhoudt, kan er meer aan de hand zijn dan een verstoord verwachtingspatroon. Onvervulde verlangens kunnen een patroon van frustratie of teleurstellingen veroorzaken. Bron: Wikepedia

 

Iedereen heeft te maken met teleurstellingen in het leven. Teleurstellingen horen er nu eenmaal bij. Het leert je om te gaan met gevoelens maar ook met tekortkomingen van jezelf en die van anderen. Ook jij kan anderen teleurstellen. Teleurstellingen veroorzaakt door anderen hoeven per definitie niet met opzet te gebeuren. Vaak denken we dat de ander met opzet ons teleurstelt, terwijl de persoon in kwestie zich er niet van bewust is.

 

Hoe om te gaan met teleurstellingen?
Elke teleurstelling heeft een oorzaak. Onderzoek de oorzaak van jouw teleurstelling. Een teleurstelling kan ook richting geven. Pas als je begrijpt waarom iets niet gaat zoals je wilt, kun je iets veranderen. Je kunt je inspanningen verhogen of je verwachtingen aanpassen. Zonder stil te staan bij de oorzaak van jouw teleurstelling blijven dezelfde uitdagingen terugkomen. Maar door meer inzicht maak je betere keuzes voor de toekomst.

 

Wat heel belangrijk is, is om niet te blijven hangen in jouw gevoel van teleurstelling. Vergeef de ander zijn of haar tekortkoming. Dit geeft een vrij en harmonieus gevoel van binnen.

 

Aan de hand van de gebeurtenis is teleurstelling de onderliggende emotie van Bang, Boos, Beschaamd en Bedroefd.

 

Heb je te maken met onverwerkte teleurstellingen kan ik je hierin begeleiden zodat je in harmonie bent met jezelf en met een blij gevoel verder kan. Heb je interesse om je hierin te ontwikkelen vul dan het onderstaand formulier in voor een gratis intakegesprek. In dit intakegesprek onderzoeken we samen wat jouw coachvraag is voor één van de coachtrajecten die bij jouw past. Tevens is dit gesprek ook bedoeld om te kijken of er wederzijds een goed gevoel is voor onze samenwerking.

 

Foto gemaakt door Peggy Sabajo
Model: Patricia Balrak

    Formulier Intake