Zingen wordt beschouwd als heilzaam voor de geest, en heeft een gunstige invloed op het lichaam. Of het nu gaat om galmen in de auto of badkamer, of om zingen in een koor of karaokebar: steeds meer onderzoeken geven aan dat zingen heel gezond is.

 

Wat doet zingen met ons?
In veel culturen wordt zingen, vooral samenzang, al sinds mensenheugenis beschouwd als een krachtig medicijn. Maar pas sinds kort wordt daadwerkelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidsvoordelen van deze populaire kunstvorm.

 

Zingen heeft vele gunstige invloeden, zowel lichamelijk als geestelijk. Voor een aantal chronische aandoeningen zou het zelfs nuttig zijn als ‘therapie’. Door te zingen wordt de adem gestimuleerd. Dit is bevorderlijk voor de bloedsomloop.

 

Wetenschappers tonen aan dat het maken van muziek de integratie bevordert, het sociaal gedrag verbetert, de intelligentie stimuleert, schoolprestaties bevordert en concentratieproblemen vermindert.

 

Baby’s herkennen muziek
Net zoals ieder kind de aanleg heeft om te leren praten, lopen en lezen, heeft het bij de geboorte ook een natuurlijke aanleg voor het leggen van contacten en het maken van muziek. Aanraken, beweging en communicatie via geluiden zijn de basale elementen die ervoor zorgen dat basisveiligheid en vertrouwen groeit. Dankzij deze basiselementen kan een kind zich ontwikkelen tot een vrolijk, zingend, spelend en lerend kind.

 

Te vroeg geboren baby’s worden snel beter als ze in hun couveuse slaapliedjes horen. Het is nog beter dat de moeder de baby masseert en zelf het slaapliedje zingt. De baby’s ontwikkelen zich beter, ze huilen minder en komen meer aan dan baby’s die geen muziek horen.

 

Effect van muziek, dans en zang op peuters
Elke dag wordt er gezongen of op een instrument gespeeld op school en ook op televisie is er veel muziek voor kinderen. Maar thuis in de gezinnen wordt er weinig gezongen of muziek gemaakt.

 

Toch kan muziek probleemgedrag oplossen en je verlossen van stress. Kinderen kunnen hun emoties in muziek kwijt. Als ze hun gevoelens nog niet zo goed kunnen weergeven, kunnen ze erg verdrietig zijn of boos. Muziek helpt om gevoelens een plek te geven.

 

Bron: www.medischdossier.org

4 year old Claire Ryann and her Dad